PENGUMUMAN

06/06/2022

No. 05/F.5-UMJ/VI/2022

Pemberitahuan Ujian Akhir Semester Genap Tahun Akademik 21021/2022